WIBO algemeen kl

Een weerbare school!

Met behulp van de meest effectieve weerbaarheidsprogramma’s

“Weerbaarheid is:

dat je antwoord hebt op ongewenst gedrag, grensoverschrijdingen of elke andere vorm van onveiligheid of geweld, maar vooral ook als je al in kunt grijpen bij de eerste signalen die hier aan vooraf gaan.

Dat kan je wanneer je bij de kern van jezelf bent, je eigen kracht voelt, rekening houdt met je omgeving maar niet ten koste van jezelf.

Dit is een staat van zijn die we willen voor iedere leerling. Dat noemen wij soevereiniteit.”

Het vermogen om grenzen te stellen en verdedigen, met een goede lichaamshouding, je zelf verdedigen, hulp vragen en hulp bieden waar nodig heeft allemaal te maken met ons zelfbeeld.

In onze thematische weerbaarheidsprogramma’s ervaren de kinderen stap voor stap waar ze toe in staat zijn, zodat ze een realistisch, op ervaringen gebaseerd, zelfbeeld ontwikkelen.

Dit helpt ze vervolgens om te gaan met situaties die zij als bedreigend ervaren.

Onze programma’s

Onze weerbaarheidsprogramma’s sluiten aan bij de belevingswereld van onze doelgroep.
Op dit moment bieden wij trainingen voor :

wibo

Basisonderwijs (WIBO)

Kinderen komen steeds eerder en vaker in aanraking met geweld, maar ook grensoverschrijdende situaties van kleiner aard komen vaak voor. Vanaf groep 6 kunt u starten met onze WIBO modules. Hierin leren kinderen grenzen aangeven en respecteren, het effect van hun lichaamshouding en hoe ze hulp kunnen vragen als ze er zelf niet uit komen.

wivo

Voortgezet Onderwijs (WIVO)

Ook in het voortgezet onderwijs worden jongeren bloot gesteld aan grensoverschrijdend gedrag. Meer nog dan op de basisschool komt hier fysiek geweld aan te pas. Daarnaast krijgen kinderen steeds vaker te maken met huiselijk geweld. Onze WIVO modules geven kinderen de tools om op een goede manier met deze situaties om te gaan.

plus

Het Plus Programma

Er zijn altijd kinderen die net dat beetje extra nodig hebben als het op weerbaarheid aankomt. Deze groep heeft vaak niet voldoende aan de klassikaal aangeboden modules en daarom bieden we voor zowel WIBO, als WIVO de Plus Module. De Plus Module gaat dieper op de thema’s en kan aan individuele behoeften worden aangepast.

Onze Succesformule

Onze weerbaarheidsprogramma’s hebben duidelijke voordelen ten opzichte van andere programma’s.
Hieronder ziet u een aantal krachtige kenmerken van onze formule:

wetenschappelijk gesteunde methode

De door ons gehanteerde methode kent een zeer sterke theoretische onderbouwing. Programmaontwikkelaar Drs. Jan Bloem doet al meer dan 20 jaar onderzoek op het gebied van weerbaarheid en didactiek. In 2015 is de methode gedeeltelijk herschreven naar de laatste inzichten.

Zes thematische praktijklessen

In zes themalessen krijgen de leerlingen trapsgewijs vaardigheden aangeleerd en inzicht in de thematiek rondom weerbaarheid. Van voor jezelf opkomen tot hulp vragen met als afsluiter de Challenge waarin de leerlingen worden getest in diverse praktische scenario’s.

Gericht op individuele groei

In tegenstelling tot anti-pestprogramma’s gaat het bij weerbaarheid niet om het groepsproces maar een individuele ontwikkeling. Onze methode leert kinderen omgaan met zowel interne als externe weerstand en geeft ze de kans positieve ervaringen op dit gebied op te doen.

Een programma op maat geschreven

De weerbaarheidstrainer bespreekt van te voren eventuele aandachtspunten binnen de groep met de groepsleerkracht.  Aan de hand daarvan kan er bijvoorbeeld meer aandacht worden gegeven aan bepaalde thema’s. Hierdoor ontstaat een op maat geschreven programma met een sterk fundament vanuit onze methode.

Ondersteuning voor leerkrachten

Voordat het programma in de klas start worden de leerkrachten klaargestoomd in een intensieve workshop. De leerkrachten krijgen alle benodigde informatie en doen ervaringen op waarmee ze straks beter in staat zijn het proces op school te ondersteunen. Hierdoor wordt de impact van ons programma aanzienlijk vergroot.

Samenwerking met thuis

Ouders hebben een belangrijke invloed op hun kinderen. Helaas zijn ouders vaak niet in staat de juiste hulp te bieden en staan ze met de handen in het haar als hun kind problemen heeft op het gebied van weerbaarheid. Daarom krijgen alle ouders van WIBO en WIVO kinderen een workshop aangeboden waarin ze leren hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen.

ondersteuning anti pestprogramma's

Onze methode biedt de mogelijkheid om de maatregelen die voortvloeien uit anti pestprogramma’s en protocollen effectief te maken voor individuele kinderen. Maatregelen op groepsniveau zijn namelijk niet zinvol als individuele kinderen niet het vermogen hebben die maatregelen ook daadwerkelijk voor zichzelf in te zetten. Onze methode ondersteunt hen hierbij; een duidelijke meerwaarde.

Goed opgeleide en ervaren trainers

Al onze weerbaarheidstrainers hebben een zeer intensief opleidingstraject met succes afgerond waarin naast methodische en didactische scholing veel aandacht is voor het persoonlijke proces van de professional. Daarbij hebben al onze docenten een relevante werk- en opleidingsachtergrond als o.a. orthopedagoog, vechtsportpedagoog en sportleraar.

Uit te breiden met onze Plus Module

Voor kinderen die tegen zwaardere problemen aanlopen en grotere stappen moeten maken is er onze PLUS module. In deze gerichte cursus werken we in kleine groepen aan het vergroten van weerbaarheid van zogenoemde ‘probleemkinderen’. Met intensieve begeleiding is er specifiek aandacht voor individuele vragen van de kinderen, de persoonlijke problematiek en de uitdagingen waarmee zij te maken hebben.

Maak kennis met onze werkwijze

 • Planning

  U maakt een afspraak met de regiocoördinator om een planning te maken. Dit omvat o.a. afspraken over de lestijden, locatie en het aantal groepen.

 • intake

  In een persoonlijk gesprek worden eventuele aandachtspunten mbt de groep besproken. Dit geldt als basis voor het finetunen van het programma.

 • workshops

  In twee interactieve workshops worden de ouders en leerkrachten klaargestoomd om het proces zo goed mogelijk te ondersteunen.

 • lessen

  Vervolgens starten de lessen voor de kinderen. De lessen worden door twee ervaren weerbaarheidstrainers gegeven.

 • evaluatie

  Na drie weken zal er een tussentijdse evaluatie met de regiocoördinator plaatsvinden. Na de 6 lessen volgt een eindevaluatie met alle partijen.

Ja, ik wil graag meer informatie

Ja, ik wil graag meer informatie!